English

Français

العربی

فارسی

شماره سوم


hekamt cover issue 3فصلنامه علمي پژوهشي حکمت
اين شماره: فقه و حقوق عرفي

ISSN : 2693-1916
شماره سوم، زمستان 1388
صاحب امتياز: مؤسسه دارالحکمه کانادا
مدير مسئول: سيد محمد شهرستاني
سر دبیر: محمد اسعدی

هيأت تحريريه:
سيد محمد شهرستاني
سيد منذر حکيم
سيد مهدي طباطبايي
علي اکبر گرجي
محمد حسين مظفري
محمد رضا دولت رفتار حقيقي
محمد جعفر مرواريد
محمد علي شاه آبادي

مترجمين:
زين العابدين شمس الدين
محمد ياسر کيميايي
صفحه آرا: محمد هادي اديب
طراح جلد: صابره اسعدي
چاپ: انتشارات زاگرس

Download نسخه PDF